PRIMUS=PRIMA


PRIMA sa mení na PRIMUS.

Menímé označenie, technicko-ekonomické parametre ostávajú!


 

 PRIMA-PRIMUS