História AMI


 

AMI spol. s r.o., Nové Zámky

 

 

 

 

Spoločnosť AMI s r.o. vznikla v roku 1993 a spočiatku svojej existencie sa riadila heslom: „AMI - Svetlo pre každú príležitosť!“. Toto platilo až do roku 2009, kedy bolo toto heslo upravené na doposiaľ platnú verziu: „AMI - Úsporné svetlo pre každú príležitosť!“ Táto drobná zmena možno ani nebola potrebná, pretože spoločnosť AMI sa od svojich počiatkov vyznačovala tým, že ponúkala svietidlá s vysokými optickými účinnosťami, do ktorých boli aplikované svetelné zdroje - v danom čase s najvyšším merným svetelným výkonom.

 

V roku 2009 spoločnosť zmenila svoju obchodnú stratégiu. Do tej doby prakticky celý predaj sa uskutočňoval cez slovenské veľkoobchodné obchodné firmy a asi 30% predaja smeroval do zahraničia. Zmena spočívala v tom, že stále väčšia pozornosť bola venovaná vyhľadávaniu projektov osvetlenia (pripravované stavby, rekonštrukcie stavieb a pod.). Tejto stratégii zostala spoločnosť AMI NOVÉ ZÁMKY verná doposiaľ, za zmienku stoja nasledovné tri marketingové aktivity, ktoré uvedené tvrdenie dokazujú:

 • Už od roku 1997 sú v spolupráci s SSTS organizované podujatia „ AMI za Vami“, ktoré sú určené najmä pre odbornú svetelno-technickú verejnosť. Konajú sa v jarných mesiacoch vo všetkých krajských mestách na Slovensku. Na nich spoločnosť prezentuje novinky v postupne sa rozširujúcom sortimente svietidiel a svetelných zdrojov.

 • Klub AMI – toto je platforma, do ktorej sú pozvaní významní elektro projektanti, predstavitelia najvýznamnejších obchodných systémov a je otvorená pre všetkých svetelných technikov. Vytvorila sa tradícia ročných stretnutí. Od roku 2015 sa rozvíja organizovanie súťaže O najlepší svetelno-technický projekt.

 • Za najnovšiu marketingovú aktivitu možno označiť vydávanie elektronického občasníka AMI MIX INFO. Jeho cieľom je priebežne udržiavať komunikáciu so záujemcami o produkty AMI, ale prináša aj rôzne iné informácie zo života spoločnosti.

Charakteristika ponuky AMI je v celku jasne zrejmá z označenia hlavných výrobných skupín:

 1. Svetelné systémy

 2. Stropné interiérové svietidlá

 3. Interiérové zabudovateľné svietidlá

 4. Svetlomety

 5. Svietidlá pre priemysel

 6. Parkové a záhradné svietidlá

 7. Uličné svietidlá

 8. Núdzové svietidlá

 9. Nevýbušné svietidlá

 10. Svietidlá pre zdravotníctvo

 11. Špeciálne LED svietidlá

 12. Svetelné zdroje GE-TUNGSRAM

 13. Svetelné zdroje OSRAM